Lichaamswerk oefeningen

Als kind zijn we vaak aangeraakt ook als we dat zelf niet wilde, bijvoorbeeld een arts die je onderzocht, de tandarts niet te vergeten en de juf of meester op school. Zelfs als je in een veilige situatie bent opgegroeid ben je er toch een beetje aan gewend ‘functioneel’ te worden aangeraakt, ook als dat niet prettig is. In ons lichaam kan de reflex ingebakken zitten dat we het maar laten gebeuren. Dit verduren kan ook om onlichamelijke kwesties gaan, iemand dringt iets op wat je eigenlijk niet wil, toch je laat het maar gebeuren, want goed bedoeld…

Naast onontkoombare aanrakingen is er natuurlijk een heel scala aan fysieke en psychologische aanrakingen die sowieso niet oké waren tot en met (emotioneel) misbruik aan toe – en dat kan samengaan met een structureel tekort aan gezonde bevestigende aanrakingen in je kindertijd. Er ontbreekt dan vaak een bepaald positief zelfgevoel. Ik hoor dit regelmatig terug bij mijn cliënten.

In die situaties zijn disfunctionele reflexen aangeleerd, zodat grenzen onvoldoende kunnen worden aangeven. Je grenzen niet kunnen aangeven kan er ook toe leiden dat je lichamelijk contact maar helemaal uit de weg gaat. En dan is er nog de vermijding in de seksualiteit door onvoldoende lichaamsbewustzijn in combinatie met latere negatieve seksuele ervaringen, met als gevolg afkeer van (seksuele) intimiteit.

Veilig leren

Gestructureerd lichaamswerk kan er toe leiden dat je de beschikking krijgt over je eigen ruimte, of dit nu lichamelijk of onlichamelijk is. Doordat de oefening zo praktisch is, kun je er niet aan ontkomen om je plaats in te (leren) nemen. Het zijn oefeningen met een enorme impact, mits aan strakke regels wordt voldaan.

De basis van het lichaamswerk bestaat uit drie delen:

 • Het creëren van verbindingen tussen je handen en je brein, zodanig dat je via je handen toegang krijgt tot plezierige gevoelssensaties. Het gaat daarbij om jezelf, niet om een ander. Tijdens de sessie leg ik uit waarom je met deze oefening het best vandaag kunt beginnen. Verwacht niets, maar doe, maandenlang.
 • Het leren uitspreken van aanraakwensen voor jezelf.
 • Het gewaar zijn van de fysieke sensaties, je gaat ruimte nemen in mentaal opzicht en dat verbinden met je lichaam.

Het eerste deel oefen je thuis, door het aandachtig aanraken van een object, bijvoorbeeld een steen, of iets anders dat geschikt voelt. Doe dat zittend in een iets naar achter leunende houding. Dus niet rechtop in een meditatie of yogahouding. Gebruik heel je handen en de afzonderlijke delen, zoals vingertoppen handpalm, enzovoort. Laat het object op je schoot liggen zodat je beide handen vrij hebt. Doe dit minimaal 2 keer per dag, gedurende twee minuten. Doe het met aandacht, ga er echt voor zitten en voel. Doe het niet tussen de bedrijven door, zie het als een echte oefening.

Sessie 1-op-1

Tijdens de sessie begin je bij het oefenen in het uitspreken van je wil. Door deze zeer duidelijk – en steeds duidelijker – te formuleren, gevolgd door de gewenste aanraking, worden ingesleten sporen en onbewuste overtuigingen overschreven. Het is daarom van belang dat dit vaak wordt herhaald volgens vaste en stabiele regels.

De praktijk

De basisoefening hebben jij en ik in een eerdere sessie afgesproken, we beginnen dus nooit spontaan. Eerst hebben we een voorgesprek en maken we afspraken, die afspraken veranderen niet tijdens de oefeningen.

 • Je zit of ligt gekleed op een massagetafel.
 • Je mag alles uitspreken (ook al kan iets niet, het is belangrijk dat je je uitspreekt)
 • Als je wens seksuele of erotiserende opwinding lijkt te beogen, krijg je feedback van mij en vraag ik je je wens aan te passen.
 • Ik ga pas over tot het uitvoeren van de gewenste aanraking als je wens duidelijk is en als je uitgesproken bent.
 • De aanraking duurt steeds 10 seconden.

Ik vraag je plaats te nemen op de massagetafel, je mag gaan liggen of zitten. Ik vraag je of we kunnen beginnen en of je comfortabel bent. Misschien wil je nog een dekentje. Als je zover bent, vraag ik je te voelen, ik vraag je ‘naar binnen’ te gaan en vraag je of je contact kunt maken met een wens om aangeraakt te worden, en zo ja, waar en hoe. Ik wacht en ben beschikbaar voor je, ook al duurt het een halfuur. Als je een vraag voelt opkomen spreek die dan uit. Mocht het verduidelijking wensen dan geef ik daarop feedback. Ik help je ook ondubbelzinnig en duidelijk te formuleren voor zover dat nodig is. Hoe strakker je wens, hoe groter het effect. Als er consensus is volgt de aanraking en ik check meteen bij je of ‘dit’ is wat je bedoelt. Mocht het je helemaal niet lukken om bij een wens te komen, dan is dat wat het is. Dat kan zomaar gebeuren, je bent geen uitzondering.

Ervaringsleren

Achter deze oefening gaat een wereld schuil van leerervaringen, zoals het leren uitspreken van wat je wil, het leren dat een ander je aanraakt zoals jij dat wil en niet meer of anders dan dat, het leren voelen van je lichaam, zonder dat er een oud programma wordt opgestart.

Geen erotisch doel

Het is belangrijk om geen programma op te starten, dat seksuele opwinding tot doel heeft. Sowieso bewaak ik dat. Ik kom daar in de sessie uitvoerig op terug. Daarom duren de aanrakingen bij deze elementaire oefeningen steeds 10 seconden. Er wordt op die manier voorkomen dat ingesleten programma’s toch worden opgestart.

Vragen:

 • Stel ik lig daar en voel me ongemakkelijk, om wat dan ook, kunnen we dan stoppen?
  Vanzelfsprekend, geef dat aan en we stoppen. Jij hebt de regie!
 • Waarom moet de oefening op een massagetafel?
  Niets moet, dat vooropgesteld. Een massagetafel of behandeltafel is vooraleerst praktisch Maar nog belangrijker is het – zeker voor het basiswerk – om een duidelijke plaats aan te wijzen. Buiten die plaats vindt geen oefening plaats, dat schept duidelijkheid en veiligheid.
 • Stel ik word emotioneel en heb mezelf niet meer in de hand… wat dan?
  Als je emotioneel wordt spreekt je lichaam zich uit, kan tot gevolg hebben dat je mind van streek raakt doordat het buiten je om lijkt te gaan. Als je jezelf ziet als iemand die voortdurend in z’n hoofd leeft – en de meeste cliënten doen dat – dan zijn er ook twee werelden, die van je hoofd en die van je lichaam. Dus laat het maar gewoon komen, ik ben bij je. Ik plan geen afspraak na jouw afspraak en we wachten net zo lang tot je weer in staat bent om praktisch veilig te functioneren, om bijvoorbeeld naar huis te rijden.
 • Ik lees dat het protocol heel strak is, waarom eigenlijk?
  Het is zo strak omdat het laten inslijten van nieuwe patronen steeds op exact dezelfde wijze moet worden herhaald, wil het beklijven. Elke misvatting lijdt tot de oude reflex van grenzeloosheid. De oefening wordt dan contraproductief.
 • Als de regels zo strak zijn, is er dan wel ruimte voor troost?
  Als je in de emotie schiet, dan ben en blijf ik bij je. Ik ben beschikbaar, ik neem je verdriet niet over, ik smoor het ook niet. Ik laat het en wacht af wanneer je lichaam aangeeft te worden aangeraakt of vastgehouden. Het verdriet is de taal van je lijf, koester het, rem het niet af. Op goed moment wil je lijf de emotie ook delen en dan ben ik er voor je.
 • Als de impact heel groot is, kan ik de volgende dagen dan contact opnemen, of moet ik het contact beperken tot de volgende afspraak?
  Na de oefening ben je op goed moment weer zover dat je naar huis kunt, maar het kan zijn dat er na een nachtje slapen nieuwe emotie loskomt en je toch even contact wil. Voel je vrij om dit te doen. Ik zal soms ook met je afspreken om de volgende dag even contact te hebben.
 • Hoe lang duurt de oefening eigenlijk?
  Maximaal 30 minuten, daarna drinken we wat, we praten na en vervolgen in principe de sessie volgens het normale programma.
 • Hoe bereid ik me het beste voor?
  Deze pagina nog een keer lezen, dat is het wel, verder niets eigenlijk.

Last Updated on 29 oktober 2023 by Robert Koops