Kashmirische massage

Kashmirische massage is de meest ultieme vorm van lichaamswerk omdat het raakt aan de basis van mens zijn, mits vanuit onbaatzuchtigheid gegeven. De ontvanger kan zonder iets te doen oefenen in nabijheid. Ik geef deze lichamelijke uitreiking uitsluitend wanneer de ontvanger reeds bekend is met lichaamswerk, er aan toe is en we daarin volledige overeenstemming hebben.

Dat gebeurt in een zorgvuldig afgestemde sessie van aanraking, een term die duidelijk maakt dat aanraking voorop staat en niet de massagetechniek, waardoor opnieuw afstand zou ontstaan. Een Kashmirische massage komt het meest dichtbij, is het meest intiem en vraagt uiterste zorgvuldigheid. Door deze vorm van lichaamswerk worden blokkerende verinnerlijkte overtuigingen als het ware uitgenodigd plaats te maken voor meer bevrijdende inzichten en gevoelens, die vervolgens worden bevestigd in de aanraking. Daarmee raakt het aan de behoefte om onvoorwaardelijk en oordeelvrij te worden gezien. Het bestaansrecht krijgt ruimte, dat werkt herstellend.

Kashmirische aanraking

Consent en Polyvagaaltheorie

Hoe intuïtief de Kashmirische massage ook is, er is altijd meervoudig consent vereist. De veiligheid wordt verder ondersteund door jou als ontvanger kennis te laten maken met de Polyvagaaltheorie. Hierdoor wordt in een klap duidelijk waardoor je lichaam reageert zoals het reageert en groei je in lichaamsbewustzijn. Deze stap is mijn definitie van spiritualiteit, namelijk het je bewust zijn van alle bewustzijnslagen, en (tegengestelde) innerlijke krachten, motivaties en drives.

Gedragen worden

Ik nodig je uit je te laten dragen. Je ontvangt louter, je hoeft niets te geven en je wordt uitgenodigd alles los te laten. Je bent vrij en geborgen. Als je die geborgenheid in vrijheid gewaar bent kom je mogelijk in diepe ontspanning en innerlijke overgave. Er is ruimte, niets moet, alles wat zich aandient mag er zijn, zal gezien worden. Vanuit die open houding kan zich een gewaarzijn ontwikkelen van diepe zelfaanvaarding, doordat alles er mag zijn, zonder oordeel. Een Kashmirische massage is een intuïtieve weg naar nabijheid in veiligheid, het stroomt beweegt, pulseert, is kalm en sereen, het kent geen vorm.

Last Updated on 23 november 2023 by Robert Koops