Helpend contact

Volgens de verdrietdokter, Dirk de Wachter leven we in Borderline Times, zie ook zijn gelijknamige boek, dat verscheen in 2012 en nu nog actueler is. Volgens zijn collega Paul Verhaeghe, psychoanalyticus en hoogleraar, is het ‘zieke’ individu een systeemsymptoom van een zieke en ziekmakende samenleving waaruit het sociale cement is weggespoeld. Als dat zo is, is wat mij betreft de vraag: hoe kan een ziekmakende samenleving dan nog bijdragen aan geestelijke gezondheidszorg?

Monocultuur

Hulpvragen worden steeds vaker veroorzaakt door het vergelijken met anderen die wel lijken te voldoen aan het ideaalbeeld van een psychisch gezond of succesvol mens, een beeld dat aan ons wordt opgedrongen, maar in wezen illusoir is. Hoe krapper de definitie van wat een ‘gezond’ mens is, hoe meer mensen buiten de boot vallen. Met enige fantasie zou je kunnen zeggen dat de samenleving een monocultuur voortbrengt van swipende marionetten die allemaal gelijken. Echter, net als in de landbouw draagt diversiteit veel meer bij aan een vitale samenleving. Het zijn juist de verschillen die een samenleving kleur geven.

Je hoort erbij

Hulpvragen gaan niet alleen over problemen, zoals vastlopen in werk, relaties, met intimiteit, of middelengebruik, al dan niet met traumageschiedenis. Ook gebrek aan zingeving en de benauwenis van deze tijd kan mensen behoorlijk naar de keel grijpen. Mag ik er zijn, hoor ik erbij als ik geen maatje 36 heb of een dagje ouder ben, als ik een ‘afwijkende’ gender oriëntatie of expressie heb, als ik me non-binair voel, of een minder gangbare seksuele of intieme behoeften heb of praktiseer. Een oordeel is zo geveld en maakt onvrij.

Niet oordelen

Toch is vrij zijn is meer dan de afwezigheid van oordelen. Daarom heb ik mij tot doel gesteld om een veilige therapeutische leeromgeving te creëren die non mainstream is en vrij in ruime zin. Daarom werkt in niet gebonden, niet methodisch, ik werk met wat zich aandient, vrij en vanuit een ruime ervaringsdeskundigheid. Kortom, hier is een plek waar je helemaal jezelf mag zijn, of worden.

Last Updated on 17 januari 2022 by Robert Koops