Consent

De basis om veilig te worden aangeraakt en aan te raken is meervoudige overeenstemming. Dat is er wanneer er sprake is van zowel een verbale, lichamelijke en innerlijke overeenstemming en betrokkenen daarin samenvallen. Verbale overeenstemming is wel duidelijk, de laatste twee worden hier uitgewerkt, daarna licht ik het samenvallen toe.

Lichaamstaal als consent

Communicatie is voor ons westerlingen een complexe aangelegenheid doordat wij met woorden iets anders kunnen zeggen dan met ons lichaam. Doordat we onze innerlijke stem niet zo gewend zijn, komt het geregeld voor dat we over iets bepaalds na een nachtje slapen heel anders denken. Onze innerlijke stem heeft dan gesproken en gaat altijd boven onze ratio, het denken. We beslissen uiteindelijk doorgaans meer op gevoel (intuïtie) dan met het verstand, hoewel we onze keus meestal achteraf rationeel rechtvaardigen. Voor consent kan het fijn zijn om direct toegang te hebben tot je innerlijke stem en je eigen lichaamstaal te leren verstaan. Dat komt in feite neer op lichaamsbewustzijn – en dat kan pas als je vaardig bent in het ‘verstaan’ van je lichaam. Je kunt je bijvoorbeeld gemakkelijk ontspannen en vertragen, afstemmen op je lichamelijke sensaties, op je verlangens, het verschil tussen jezelf en de ander kunt onderscheidenen evenals het verschil tussen ontvangen en geven. Dat alles is niet vanzelfsprekend in onze rationele cultuur en nog minder als je uit een koud nest komt. In dat geval kun je aanvangen met een consent oefening.

Innerlijke drive als consent

Heb je het idee dat je iets wil aangaan en het voelt goed, dan is er nog zoiets als een zeker verlangen of een prettige soort van nieuwsgierigheid naar het aanstaande. Er echt helemaal zin in hebben is dan het sluitstuk aan jouw kant.

Samenvallen

Als betrokkenen samenvallen in het proces van dit geven en ontvangen, gebaseerd op deze meervoudige instemming, pas dan is er werkelijk sprake van consent. Consent geef je niet, je komt er samen bij uit, je arriveert er.

Samengevat

Verbale toestemming is consent met het verstand, dat staat onbewust vaak onder druk dus is nauwelijks betrouwbaar. Je lichaam laat, ook onbewust maar zeker ook waarneembaar, zien wat er speelt evenals de aan of afwezigheid van een zeker verlangen. Pas als die drie vormen bij alle betrokkenen aanwezig zijn én samenvallen is er sprake van consent, dat dus niet zozeer of alleen wordt gegeven maar waar men samen ondubbelzinnig op uitkomt.

 

Last Updated on 23 november 2023 by Robert Koops