De oude Cheng – Het geheim van de oorspronkelijke geest

Voorgeschiedenis en bronnen

Deze teksten, bekend onder 'Meester Cheng over Het geheim van de Oorspronkelijke Geest' zouden ooit zijn opgetekend uit de mond van een oude meester, genaamd Cheng, die deze teksten uitsprak voor een groep monniken van een klooster. Dit op uitnodiging van het abt van dat zelfde klooster. Advaita-Vedanta leraar Alexander Smit (1948-1998) las deze teksten voor en voorzag ze van commentaar tijdens een Zomerweek in Garderen (1997). Na zijn dood verscheen bij uitgeverij Altamira het boek 'Het onmiddellijke zien – Gesprekken naar aanleiding van de woorden van de Oude Cheng' dat een weergave is van van de gesprekken in die zomerweek.

Alexander maakte voornamelijk gebruik van de herziene Nederlandse vertaling uit het Frans van Wolter A. Keers, zoals die werd gepubliceerd in 'Chetana' in 1985 (nr. 12 en 13). Propos du vieux Tcheng verscheen in 1974 in 'Être', een tijdschrift onder redactie van Jean Klein, dat in de jaren zeventig de non-dualistische benadering (Advaita) belichtte. De teksten zijn wat mij betreft niet in brons gegoten en dus hier en daar weer wat verder bewerkt. Ik ben het daarin met Alexander Smit eens dat ook deze teksten voor aanpassing vatbaar zijn, al is het alleen al om recht te doen aan de woorden van de oude Meester Cheng zelf. Natuurlijk heb ik de stijl van de oude Cheng ongemoeid gelaten. Inhoudelijk kan ik mij volledig vinden in deze tekst.

Veel leesplezier, Robert Koops.

Inleiding

De abt van een Chinees klooster heeft een oude Meester uitgenodigd om de monniken onderricht te geven in de essentie van het leven: 'de oorspronkelijke geest'. Op een eigenzinnige, niets, niemand en ook zichzelf niet ontziende wijze probeert Meester Cheng de monniken wakker te schudden en hun duidelijk te maken dat het verlossende inzicht – dat zij als bezetenen op alle mogelijke manieren zoeken – binnen handbereik ligt, echter niet op de wijze waarop zij daartoe handelingen verrichten.

Deel 1 – Wakker schudden

Deel II – Spiritueel materialisme

Deel III – Waan en voorstelling

Deel IV – Gevangen in denken

Deel V – Niets doen en ook dat niet

Deel VI – Niet dit, niet dat